Danas će se u Novoj Gradiški održati 7. Let s Gavranom u organizaciji gradske knjižnice Nova Gradiška, posvećen Miri Gavranu. U 12.30 će biti upriličena promocija zbornika učeničkih radova nastalih na temu djela Mire Gavrana pod nazivom GAVRANOVI LIKOVI UVIJEK S NAMA koji je uredila Biljana Dakić, a o zborniku će govoriti ravnateljica Gradske knjižnice Ernestina Straga-Šašić, Andrea Pučnik i Miro Gavran.

U 14h će biti upriličena promocija 13. izdanja Gavranovog romana “Judita” na hrvatskom te knjiga Odabrane drame 2001. – 2011. o kojoj će govoriti Andrea Divić i Miro Gavran dok će ulomke interpretirati Mladena Gavran.